Sale
  • Quay Run Away - Torte/Brown
  • Quay Run Away - Torte/Brown
  • Quay Run Away - Torte/Brown

Quay Run Away - Torte/Brown

$79.00

$49.00

  • Brand: Quay Australia
  • Flat top cat eye
  • Fade lense, non mirrored
  • Torte fade frame
  • Burgundy arms
  • Width 154mm / Height 44mm / Nose Gap 16mm